Kirjautuminen

5x16 Phile - Viikon VALO #224

0
Ei vielä arvioita
Oma arviosi: Ei ole

Phile on kevyt tietokannaton sisällönhallintajärjestelmä www-sivustojen ylläpitoon.
valo224-phile.png Phile on PicoCMS:n tapaan tekstitiedostoilla, ilman tietokantaa, toimiva websisällönhallintajärjestelmä. Sivut kirjoitetaan Markdown-kielellä ja tallennetaan palvelimelle tiedostoina. Phile onkin PicoCMS:stä haarautettu, eli forkattu, ohjelmisto. Philen kehitys alkoi, kun osa käyttäjistä halusi osallistua PicoCMS:n kehitykseen ja nopeuttaa sen jo pysähtynyttä kehitysprosessia. Phile muistuttaa PicoCMS:ää toimintaperiaatteeltaan, hakemistorakenteeltaan ja lisäosien käytöltään. Philen toteutus on kuitenkin tehty jossain määrin uusiksi ja tekijöiden omien mittausten mukaan se on jonkin verran PicoCMS:ää nopeampi.

PicoCMS:ään verrattuna uutta Philessä on muun muassa käytetty oliopohjainen ohjelmointityyli ja tapahtumia (event) käyttävä toteutus. Lisäksi PicoCMS:ssä sisäänrakennettuina olleet Markdown-kielen parseri ja Twig-sivupohjakoneisto on siirretty oletuksena käytössä oleviksi lisäosiksi. Näiden siirtäminen lisäosiksi mahdollistaa muiden vaihtoehtoisten toteutusten käyttämisen helposti näiden sijasta. Markdownin tilalle voi halutessaan vaihtaa esimerkiksi Tekstile-kielen tai Twig-sivupohjat voi korvata vaikka Smarty-pohjilla.

Erilaisen toteutuksen takia PicoCMS:n lisäosat eivät sovi suoraan Phileen, mutta Phileen löytyy melko kattava kokoelma omia lisäosia, kuten PhileUsers (käyttäjänhallinta), PhileMarkdownEditor (selaimella tapahtuvaan sisällön muokkaukseen), PhileTags (asiasanojen lisäämiseen sivuille), PhilePaginator (artikkelien blogimaiseen sivutukseen), sekä useita muita.

Kotisivu
http://philecms.com/
Lisenssi
MIT
Toimii seuraavilla alustoilla
PHP
Asennus
Ohjelmisto on ladattavissa ohjelman kotisivuilta tai GitHub-palvelusta ja sen voi asentaa www-palvelimelle, jolla voi käyttää PHP-kieltä (Versio 5.4 tai uudempi). Philen voi asentaa joko lataamalla sen zip-pakettina tai käyttämällä composer-ohjelmistoa.

Teksti: Pesasa
Kuvakaappaukset: Pesasa

5x15 Ditaa - Viikon VALO #223

0
Ei vielä arvioita
Oma arviosi: Ei ole

Ditaa on komentoriviohjelma ascii-grafiikkana piirrettyjen diagrammien muuntamiseen PNG-kuviksi.
valo223-ditaa.png Diagrammeja ja kaavioita voi piirtää graafisesti työkaluilla, kuten Dia tai Inkscape. Ditaa lähestyy tehtävää toisella tavalla. Ditaa varten kaaviot piirretään tekstieditorilla merkkigrafiikkana ja käännetään ditaa-komentoriviohjelmalla PNG-kuvaksi. Etuina tässä toteutuksessa on muun muassa selkeä tekstipohjainen esitysmuoto sekä helppo muokattavuus yksinkertaisilla työkaluilla.

Käytettävissä ovat ascii-grafiikkana piirretyt laatikot sekä viivat ja nuolet. Tavallisen suorakulmaisen laatikon piirtämiseen käytetään merkkejä |, - ja +. Laatikon ulkoasun voi muuttaa dokumentiksi kirjoittamalla sen sisään tekstin {d}. Vastaavasti tallennustilaa merkitsevän laatikon saa käyttämällä tekstiä {s} ja syötettä sekä tulostetta symboloivan laatikon käyttämällä tekstiä {io}. Laatikon kulmia voi pyöristää merkeillä / ja \.

Kaavioon voi piirtää viivoja käyttämällä merkkejä |, - ja +. Viivojen kulmia voi pyöristää samoin kuin laatikoidenkin kulmia. Viivojen päähän voi lisätä nuolenkärjet käyttämällä merkkejä ^, v, < ja >. Kaavioissa viivoja ja laatikoiden reunoja voi muuttaa yhtenäisestä viivasta katkoviivaksi korvaamalla ainakin yhden sen piirtämiseen käytetyistä vaakasuorista viivamerkeistä merkillä = tai pystysuorista viivoista merkillä :.

Laatikoiden sisään voi kirjoittaa normaalia tekstiä sekä muotoa "cXXX" olevan värikoodin, joka määrää laatikon värin. Värikoodissa osuus "XXX" voi olla joku lyhenteistä "RED", "BLU", "GRE", "YEL", "PNK" tai "BLK" taikka värin heksamuotoinen RGB-arvo. Laatikon sisään voi kirjoittaa myös luetteloita käyttämällä luettelosymbolina merkkiä o.

Laatikoita voi jakaa myös sisäisesti osiin ja kullekin osalle voi määrätä värin erikseen. Kaavioiden viivoihin tai laatikoiden reunoihin voi lisäksi lisätä pistemerkkejä merkillä *.

Kun ascii-muotoinen kuva on valmis, se käännetään PNG-kuvaksi esimerkiksi komennolla:

 ditaa kuva.txt kuva.png
Tuotetut PNG-kuvat ovat bittigrafiikkaa, eivätkä siten skaalattavissa, mutta käännösvaiheessa voidaan valita skaalauskerroin, joka määrittää tuotettavan kuvan koon. Komentorivivalitsimella -s voi muuttaa kuvan skaalauksen haluamakseen.

Valitsimella -h puolestaan voidaan syötteenä antaa HTML-tiedosto, jossa kuvat on esitetty ascii-grafiikkana "textdiagram"-luokalla merkittyjen pre-tagien välissä. Esimerkiksi:

 < pre class="textdiagram" >
  +-----------+
  | Esimerkki |
  +-----------+
 < /pre >
Valitsimella -h käännettäessä ditaa kääntää kunkin kuvan erikseen "images"-hakemistoon ja luo uuden HTML-tiedoston, jossa ascii-kuvat on korvattu vastaaviin PNG-kuviin viittaavilla img-tageilla.

Ditaa voi käyttää myös muiden ohjelmien yhteydessä. Esimerkiksi Emacsin Org-modeen sekä Dokuwikiin löytyy tuki Ditaan ascii-kuville. Javadoc-käyttöön löytyy myös lisäosa, jolla voi dokumentaatiota luodessa hyödyntää Java-ohjelman kommenttiin piirrettyjä ascii-kaavioita.

Toimiakseen Ditaa tarvitsee Javan.

Kotisivu
http://ditaa.sourceforge.net/
Lisenssi
GNU GPL
Toimii seuraavilla alustoilla
Linux, Windows, Mac OS X, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD
Asennus
Ohjelma on asennettavissa joko Linux-jakelun paketinhallinnan kautta tai kotisivuilta lataamalla.

Teksti: Pesasa
Kuvakaappaukset: Pesasa

5x14 Piwik - Viikon VALO #222

0
Ei vielä arvioita
Oma arviosi: Ei ole

Piwik on avoimen lähdekoodin web-analytiikkaohjelmisto ja vaihtoehto Google Analyticsille.
valo222-piwik.png Piwik on omalle palvelimelle asennettavissa oleva avoimen lähdekoodin web-analytiikkaohjelmisto, jota käyttämällä voi korvata esimerkiksi Google Analytics -palvelun käytön. Kävijätilastojen seuraaminen voi olla tärkeää joillekin sivustoille ja tähän käytetään usein esimerkiksi Google Analytics -palvelua. GA:n käytön suurimpana haittapuolena on kuitenkin se, että kävijätilastot ovat tällöin kolmannen osapuolen hallussa yrityksellä, joka toimii ulkomaisen lainsäädännön alaisena. Kävijätilastot voivat olla tärkeää ja luottamuksellista tietoa sekä sivustoa ylläpitävälle yritykselle itselleen että sivustolla käyville käyttäjille. Piwik-ohjelmistoa käyttämällä tilastointipalvelu on mahdollista asentaa omalle palvelimelle, jolloin sivuston kävijätiedot pysyvät vain sivuston ylläpitäjän hallussa eivätkä vuoda ulkopuolisille. Tietoturvan lisäksi omalle palvelimelle tallennettu tieto on myös tarvittaessa saatavissa halutussa raakamuodossa.

Käyttämällä omille palvelimille asennettua Piwikiä esimerkiksi S-Pankki olisi välttynyt taannoisista tietosuoja- ja PR-ongelmistaan, jotka aiheutuivat verkkopankkiin kirjautuneiden käyttäjien seuraamisesta Google Analyticsilla. Sen sijaan, että käyttäjätiedot olisi välitetty kolmannelle osapuolelle, ne olisivatkin olleet vain pankin omassa hallinnassa. Twitter-keskustelua aiheesta.

Kävijätietoihin Piwik tallentaa kaikki tyypillisesti tilastoitavat tiedot, kuten sivukäynnit, tiedot linkittäneistä sivustoista ja hakukoneista, sivustolle johtaneet hakusanat, tiedot kävijän selaimesta ja käyttöjärjestelmästä, käyttäjän maan ja kielen sekä tiedot käytetyn laitteen tyypistä (tietokone vai mobiililaite). Tarkemman luettelon Piwikin ominaisuuksista voi lukea sen omilta sivuilta. Piwikin web-käyttöliittymästä voi tarkastella tilastoja erilaisilla aikaväleillä ja monelta suunnalta. Useimmin seuratuista tilastoista voi koostaa itselleen "dashboardin".

Piwikin toimintoja voi laajentaa marketista ladattavilla lisäosilla sekä sen ulkoasua muokata ladattavilla teemoilla.

Tilastojen seuraamista varten voi myös ladata mobiililaitteelle siihen tarkoitetun sovelluksen. Piwik-sovellus löytyy sekä Android- että iOS-laitteille. Piwikin toimintaa voi kokeilla demo-sivulla, joka seuraa Piwikin foorumisivuston sekä kahden muun sivuston liikennettä.

Kävijätilastojen tuonti Google Analyticsistä Piwikiin ei valitettavasti ole vielä toteutettu ja on vasta suunnitteluasteella.

Kotisivu
http://piwik.org/
Demo
http://demo.piwik.org/
Lisenssi
GNU GPL
Toimii seuraavilla alustoilla
Linux, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, Solaris, Windows, Mac OS X
Asennus
Ohjelmisto on ladattavissa sen kotisivuilta ja se käyttää PHP:tä ja MySQL:ää.
Tuki
Piwik-foorumi

Teksti: Pesasa
Kuvakaappaukset: Pesasa

5x13 PDF Chain - Viikon VALO #221

0
Ei vielä arvioita
Oma arviosi: Ei ole

PDF Chain on työkalu PDF-tiedostojen muokkaamiseen.
valo221-pdfchain.png PDF Chain on graafinen käyttöliittymä PDFtk:n komentorivityökalulle. Se tarjoaa PDFtk:n toimintoja valmiiksi valittuina graafisesti muokattavina kokonaisuuksina. PDFtk:n eri työkaluja on koottu ohjelman eri välilehdille erikseen käytettäviksi työvälineiksi.

Ensimmäisellä välilehdellä on concatenate-työkalu, jolla voi koostaa yhdestä tai useammasta PDF-tiedostosta valituista sivuista uusia PDF-tiedostoja. Toisella välilehdellä olevalla burst-työkalulla voi purkaa PDF-tiedoston sivut erillisiksi PDF-tiedostoiksi ja muokata luotavien tiedostojen nimiä. Kolmannella välilehdellä on background/stamp-työkalu, jolla PDF-tiedoston kaikille sivuille voi lisätä taustalle tulevan vesileiman taikka sivun päälle lisättävän leiman. Leimatiedostot annetaan PDF-tiedostoina. Attachment-välilehdellä PDF-tiedostoon voi lisätä liitetiedostoja joko koko tiedostolle tai sen yksittäisille sivuille. Viidennellä tools-välilehdellä on lisäksi sekalaisia työkaluja, joilla voi esimerkiksi tallentaa kaikki PDF-tiedoston liitetiedostot sekä lisätä tai poistaa PDF-tiedostosta tiedonpakkauksen.

Lisäksi tallennettaville PDF-tiedostoille voi valita oikeusasetukset, joilla voi asettaa tiedoston avaamiseen tarvittavan salasanan, tiedoston salaamisasetukset sekä muita oikeusasetuksia, kuten tulostusoikeuden.

Kotisivu
http://pdfchain.sourceforge.net/
Lisenssi
GNU GPL v.3
Toimii seuraavilla alustoilla
Linux
Asennus
Ohjelma on asennettavissa joihinkin Linux-jakeluihin suoraan paketinhallinnasta ja muuten se on ladattavissa ohjelman kotisivujen kautta.
Muita vastaavia ohjelmia
PDF-Shuffler

Teksti: Pesasa
Kuvakaappaukset: Pesasa

Julkaise syötteitä