Kirjautuminen

5x11 Google Fonts - Viikon VALO #219

0
Ei vielä arvioita
Oma arviosi: Ei ole

Google Fonts on kokoelma vapaita kirjasintyyppejä monenlaiseen käyttöön.
valo219-googlefonts.png Google Fonts on palvelu, jonka kautta Google tarjoaa käytettäväksi useita satoja vapaita kirjasintyyppejä, eli fontteja, esimerkiksi käytettäväksi www-sivujen ulkoasussa. Palvelu antaa käyttöliittymän kirjasintyyppien valintaan kategorian, tyylin ja käytettyjen merkistöjen perusteella. Valittavia fontteja voi helposti selata ja testata erilaisilla esimerkkiteksteillä. Jos fontteja haluaa käyttää oman www-sivustonsa tyylissä, saa palvelusta helpon sivustolle lisättävän kooditekstin, jonka sivustolleen lisäämällä fontit ladataan suoraan Googlen palvelusta sivuja näytettäessä. Tiedostot voi kuitenkin ladata myös itselleen, jos haluaa käyttää fonttitiedostoja suoraan omalta sivustolta, linkittämättä Googlen palveluun, tai haluaa käyttää kirjasimia jossain muussa käytössä, kuten tekstiasiakirjoissa tai kuvankäsittelyssä. Kirjasintiedostot voi ladata suoraan Googlen palvelusta tai fontit sisältävästä GitHub-repositorysta. Kirjasintyyppit ovat True Type Font -muotoisia (.ttf).

Google Fonts -palvelun jakamat kirjasintyypit ovat kaikki vapaalla lisenssillä julkaistuja. Suurin osa fonttiperheistä on lisensoitu SIL Open Font Licensen versiolla 1.1, osan lisenssinä on Apache 2 ja Ubuntu-fonttien lisenssi on Ubuntu Font License. Lisenssit antavat luvan käyttää, muokata ja jakaa edelleen fontteja. Lisenssien mukaan fonteista johdettujen uusien kirjasintyyppien jakelussa on käytettävää samaa lisenssiä. Tämä lisenssivaatimus ei tietenkään koske varsinaisia töitä, kuten kuvia ja dokumentteja, joissa on vain käytetty kyseisiä fontteja.

GitHub-repositoryssa tiedostot onkin jaoteltu juuri lisenssin mukaan. Repositoryssa erilaisia kirjasintyyppejä on noin 870 kappaletta, joten niiden joukosta löytyy varmasti käyttökelpoisia kirjasimia moneen käyttöön. Niiden selaaminen on ehkä helpointa Googlen palvelun avulla.

Kotisivu
http://www.google.com/fonts (Palvelu kirjasinten valintaan)
https://github.com/google/fonts (Tiedostot)
Lisenssi
OFL (SIL Open Font License), Apache-lisenssi 2.0, UFL (Ubuntu Font License)
Toimii seuraavilla alustoilla
Kaikki alustat

Teksti: Pesasa
Kuvakaappaukset: Pesasa

5x10 Pandoc - Viikon VALO #218

0
Ei vielä arvioita
Oma arviosi: Ei ole

Pandoc on komentorivityökalu tekstipohjaisten tiedostojen muuntamiseen muodosta toiseen.
valo218-pandoc.png Pandoc on todellinen monitoimityökalu, kun on tarve muuntaa yhdellä merkintäkielellä kirjoitettua tekstimateriaalia toiseen merkintäkieleen. Pandoc osaa lukea monessa muodossa kirjoitettuja tiedostoja ja tallentaa luetun tekstin vielä useammalla muotoilukielellä. Pandocilla on helppoa vaikka automatisoida useiden tiedostojen muuntaminen muodosta toiseen. Toki tällaisia muunnoksia tehdessä Pandocin tuottamia tiedostoja voi joutua vielä muokkaamaan ja viimeistelemään käsin, mutta suurin osa rutiinityöstä hoituu Pandocilla.

Kieliä ja tiedostomuotoja, joita Pandoc osaa lukea, ovat muun muassa: HTML, Markdown, LaTeX, MediaWiki ja textile. Pandocin tuottamia kieliä ja tiedostomuotoja on jo mainittujen lisäksi muun muassa Microsoftin Word-ohjelman DOCX-tiedostomuoto, OpenOffice- ja LibreOffice-ohjelmistojen käyttämä ODT, sähkökirjojen tiedostomuoto EPUB sekä PDF-tiedostot. Pandoc osaa tuottaa myös muutamien HTML- ja LaTeX-pohjaisten esitystiedostojen mukaista tekstiä. Näitä ovat esimerkiksi Slidy, reveal.js, Slidous, S5 ja DZSlides sekä Beamer. Tarkempi luettelo tuetuista muodoista löytyy ohjelman kotisivuilta tai sen mukana tulevasta dokumentaatiosta.

Markdown-kielestä Pandoc osaa useampia variaatiota ja laajennuksia, mukaan lukien GitHubin laajennettu syntaksi. Näiden ansiosta Markdownilla kirjoitetut tekstit voivat sisältää muun muassa taulukoita, alaviitteitä, koodilohkoja, automaattisia sisällysluetteloita, upotettua LaTeX-tyylistä matematiikkaa sekä HTML-koodin sisään kirjoitettua Markdown-syntaksia. Markdown-tekstiä HTML-tiedostoksi käännettäessä on mahdollista valita käytettäväksi vaikka ohjelmakoodin syntaksin korostus väreillä.

Pandoc on toteutettu siten, että kukin ohjelmaan sisään luettu tiedosto käännetään ohjelman sisäiseen muotoon, josta puolestaan muodostetaan halutun kohdekielen mukainen tuloste. Näin ohjelmasta on saatu modulaarinen ja uuden tuetun kielen lisääminen on joustavaa. Ohjelma tukee myös esimerkiksi LaTeX-muotoisten matemaattisten kaavojen esittämistä HTML-muodossa useammallakin tavalla, mukaan lukien MathJax ja MathML.

Pandocin käytön aloittaminen on varsin helppoa. Yksinkertaisimmillaan Pandoc tunnistaa syötetiedostossa käytetyn muodon ja tallentaa -o -valitsimella määrätyn tulostiedoston päätteensä mukaisessa muodossa. Esimerkiksi:

 pandoc -o testi.pdf testi.html
Syöte- ja tulostiedostojen muodon voi kuitenkin kertoa Pandocille käyttäen -f -valitsinta (from) ja -t -valitsinta (to). (Vaihtoehtoisesti -r (read) ja -w (write)).
 pandoc -f markdown -t html -o index.html index.md
Pandocista löytyy lisäksi suuri määrä muita valitsimia, joilla sen toimintaa voi muokata haluamakseen. Esimerkiksi --template=TIEDOSTO -valitsimella voi valita haluamansa dokumenttipohjan luotavan tiedoston malliksi. Muita esimerkkejä valitsimista ovat sisällysluettelon generointi, rivinumeroiden ja syntaksikorostuksen lisääminen ohjelmakoodiin ja matematiikkapaketin valinta HTML-tulostukseen.

Kotisivu
http://johnmacfarlane.net/pandoc/
Lähdekoodi
https://github.com/jgm/pandoc
Lisenssi
GNU GPL
Toimii seuraavilla alustoilla
Linux, Windows, Mac OS X, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD
Asennus
Ohjelma on ladattavissa sen kotisivuilta. Linux-järjestelmiin se on yleensä asennettavissa paketinhallinnan kautta.

Teksti: Pesasa
Kuvakaappaukset: Pesasa

5x09 Phatch - Viikon VALO #217

0
Ei vielä arvioita
Oma arviosi: Ei ole

Phatch on työkalu, jolla voi tehdä joukon erilaisia muokkausoperaatioita suureenkin määrään kuvatiedostoja yhdellä kertaa.
valo217-phatch.png Kun on tarve muuttaa yksittäisen kuvatiedoston kokoa, muokata sen värejä tai tehdä joitain muita operaatioita, on usein helppoa vain käynnistää GIMP, Krita, Pinta tai jokin muu kuvankäsittelyohjelma, tehdä vaaditut muutokset ja tallentaa muokattu kuva. Kun muokattavia kuvia onkin vaikka 217 kappaletta, on syytä keksiä jokin muu keino muokkausten tekemiseen. Yksi vaihtoehto on tehdä muokkaukset komentorivillä esimerkiksi ImageMagick-paketin ohjelmilla. Toinen keino on käyttää ikkunoidulla käyttöliittymällä toimivaa Phatch-ohjelmaa.

Phatch-nimi tulee yhdistelmänä sanoista PHoto ja bATCH, joilla viitataan valokuvien käsittelyyn eräajoina (aineiston käsittelyä suurehkoina erinä kerrallaan). Phatchin ideana on, että käyttäjä voi kerätä tehtävälistan ohjelman tarjoamista muokkausoperaatioista ja sen jälkeen määrätä nämä operaatiot tehtäviksi valituille tiedostoille. Phatchissa on valittavissa suuri joukko erilaisia operaatioita, kuten kuvan skaalaaminen, kontrastin ja kirkkauden säätö, kehysten luominen, tekstin tai pudotusvarjon lisääminen sekä useita muita muunnoksia. Operaatiot kerätään listaksi, järjestetään suoritettavaksi haluttuun järjestykseen ja niille määritellään halutut parametrit, kuten skaalauksen suuruus tai pudotusvarjon suunta ja etäisyys. Viimeiseksi operaatioksi laitetaan lisäksi tallennus, jonka parametreiksi laitetaan muun muassa tallennuskansio, tallennettavien tiedostojen nimen malli sekä tallennusmuoto. Luodun tehtävälistan voi tallentaa myöhempää käyttöä varten, jotta samat muokkaukset samoilla asetuksilla on mahdollista toistaa myöhemmin myös muille kuville.

Lopuksi ohjelman käsketään aloittaa tehtävien suorittaminen ja sille kerrotaan kuvatiedostot, joita sen tulee käsitellä. Muokattavat tiedostot voidaan antaa ohjelmalle joko kokonaisena kansiona tai valittuina tiedostoina. Vaihtoehtoisesti kuva voidaan ottaa myös leikepöydältä. Lisäksi tehtävien suoritus voidaan rajata vain tietyn tyyppisiin kuvatiedostoihin.

Phatch sisältää lisäksi työkalun, jolla voi tarkastella yksittäisen tiedoston tietoja raahaamalla kuvatiedoston tarkasteluikkunaan.

Kotisivu
http://photobatch.wikidot.com/
Lisenssi
GNU GPL v.3
Toimii seuraavilla alustoilla
Linux, Windows, Mac OS X
Asennus
Ohjelma on asennettavissa Linux-jakeluihin paketinhallinnan kautta. Muille alustoille sen voi ladata kotisivujen kautta.

Teksti: Pesasa
Kuvakaappaukset: Pesasa

5x08 TiddlyWiki5 - Viikon VALO #216

0
Ei vielä arvioita
Oma arviosi: Ei ole

TiddlyWiki5 on selaimella käytettävä yhden tiedoston muistiinpanotyökalu.
valo216-tiddlywiki5.png TiddlyWiki5 on uudelleen toteutettu versio aiemmin esitellystä TiddlyWikistä. Se on selainpohjaisena yhden sivun sovelluksena (Single Page Application, SPA) toteutettu wiki-tyyppinen muistiinpanotyökalu. Siinä muistiinpanoja ei tarvitse järjestää lineaarisesti vaan yksittäisiä asiasisältöjä, tiddlereitä, voi linkittää vapaasti toisiinsa. Sen versionumero 5 viittaa toteutukseen käytettyihin HTML5-tekniikoihin. TiddlyWiki5 muodostuu yhdestä HTML-tiedostosta ja siihen sisällytetystä Javascript-ohjelmistosta sekä wikin datasisällöstä. Kun tiedosto avataan selaimella, näyttää Javascriptillä toteutettu ohjelmisto käyttöliittymän, jolla TiddlyWikin sisältöä voi selata ja jolla siihen voi muokata uutta sisältöä. Tallennus tapahtuu samaan HTML-tiedostoon ja se on toteutettu selaimesta riippuen muutamalla eri tavalla. Yhden tiedoston sovelluksena TiddlyWiki5 on helppo kuljettaa mukana USB-tikulla tai säilyttää verkossa pilvitallennuspalvelussa.

TiddlyWiki5:n käyttöliittymä koostuu yksittäisiä tiddlereitä näyttävästä alueesta sekä niiden selaamiseen ja muokkaamiseen käytettävästä sivupalkista. Tiddlereiden sisällöt kirjoitetaan oletuksena TiddlyWiki5:n omalla wiki-kielellä, josta löytyvät tyypillisesti käytetyt muotoilut, kuten otsikot, listat, lihavoinnit, kursivoinnit, alleviivaukset, taulukot sekä muita muotoiluja. Wiki-kieli on jonkin verran kehittynyt TiddlyWikin aiemmasta versiosta. Varsinaisten wiki-muotoilujen lisäksi tekstin seassa on mahdollista käyttää TiddlyWikin makroja ja widget-sovelmia, joilla tiddlereihin voi rakentaa yksinkertaisia käyttöliittymiä, kuten välilehtiä ja nappuloita. TiddlyWiki5:n tiddlereiden sisällöt ovat oletuksena wiki-tekstiä, mutta muita vaihtoehtoja ovat esimerkiksi SVG-muotoinen vektorigrafiikka, GIF-, ICO-, JPG- ja PNG-muotoiset kuvat, CSS-tyylit sekä JSON-muotoinen data. TiddlyWiki5 tukee myös sisällön salasanasuojattua kryptausta.

TiddlyWiki5 on monipuolisesti laajennettavissa sen plugin-arkkitehtuurin ansiosta. Lisäosat voivat tuoda TiddlyWiki5-tiedostoon uusia toiminnallisuuksia, kuten uusia sisältötyyppejä, ominaisuuksia wiki-parseriin tai erilaisia makroja ja widgettejä. Uusia lisäosia omaan TiddlyWiki5-tiedostoon voi tuoda joko hiirellä raahaamalla jostain toisesta TiddlyWiki5-tiedostosta tai kirjoittamalla niitä itse. Lisäosat muodostuvat käytännössä yhdestä tai useammasta tiddleristä, joissa voi olla esimerkiksi Javascript-ohjelmakoodia tai muita määrittelyitä. Esimerkkejä hyödyllisistä lisäosista ovat esimerkiksi KaTeX-lisäosa LaTeX-kielellä kirjoitettujen matemaattisten kaavojen näyttämiseen, Markdown-lisäosa, joka lisää Markdown-merkintäkielen vaihtoehtoiseksi tavaksi kirjoittaa tiddlereiden sisältöä, sekä highlight-lisäosa, jolla tiddlereihin kirjoitettuihin ohjelmakoodia sisältäviin osioihin saadaan syntaksin korostus.

Koska yhden tiedoston sovelluksessa sekä itse ohjelma että sillä luotu sisältö ovat samassa HTML-tiedostossa, pitää TiddlyWiki5:n pystyä tallentamaan itsensä jotenkin. Koska selaimessa suoritettavalla Javascript-ohjelmalla ei ole oikeuksia kirjoittaa käyttäjän tietokoneen levylle, on TiddlyWikiin täytynyt keksiä muita tapoja hoitaa tallennus. Firefox-selainta käytettäessä sujuvin tapa on käyttää selaimeen ladattavaa TiddlyFox-lisäosaa. Tällöin TiddlyWiki5 pyytää aina tallennusta tehdessään lisäosaa hoitamaan varsinaisen levylle kirjoittamisen. Muilla HTML5:ttä tukevilla selaimilla tallennus tapahtuu siten, että tallennuskuvake on todellisuudessa latauslinkki, jolla käyttäjä lataa itselleen ohjelman generoiman uuden version HTML-tiedostosta. Selaimesta ja sen asetuksista riippuen joko käyttäjä joutuu itse valitsemaan tallennettavan tiedoston paikan ja nimen tai tiedosto tallennetaan automaattisesti käyttäjän oman kotihakemiston "Ladatut"-kansioon (tai "Downloads"). Kolmantena vaihtoehtona on käyttää TiddlyWiki5:ttä Node.js-ohjelman kautta. Tällöin Node.js:ään asennettu tiddlywiki-moduli toimii käyttäjän tietokoneella paikallisena palvelimena, jonka tarjoamaa sivua käyttäjä voi muokata. Neljäs vaihtoehto on käyttää TiddlyDesktop-sovellusta, joka on node-webkit-pohjainen sovellus TiddlyWiki5:n käyttöön.

Lisäksi on tarjolla palveluita, kuten Tiddlyspot, jotka tarjoavat muokattavan TiddlyWikin verkossa.

Kotisivu
http://tiddlywiki.com
Lähdekoodi
https://github.com/Jermolene/TiddlyWiki5
TiddlyDesktop
https://github.com/Jermolene/TiddlyDesktop
Lisenssi
BSD (3 kohdan BSD-lisenssi)
Toimii seuraavilla alustoilla
Selaimet
Asennus
TiddlyWiki on ladattavissa sen kotisivulta.
Videot
TiddlyWiki5:n esittely
Esittely TiddlyDesktopin käytöstä

Teksti: Pesasa
Kuvakaappaukset: Pesasa

Julkaise syötteitä