Kirjautuminen

5x20 KDE Connect - Viikon VALO #228

0
Ei vielä arvioita
Oma arviosi: Ei ole

KDE Connect on ohjelmisto tietokoneiden ja mobiililaitteiden väliseen viestintään.
valo228-kdeconnect.png KDE Connect on ohjelma, joka mahdollistaa tietokoneen ja mobiililaitteiden yhteistoiminnan samassa lähiverkossa. Kun tietokoneeseen ja Android-laitteeseen on asennettu niiden omat versiot KDE Connectista, ne näkevät toisensa ollessaan samassa (langattomassa) lähiverkossa. Kun laitteet on paritettu, niiden välillä voidaan siirtää helposti tiedostoja ja käyttää mobiililaitetta tietokoneen etäohjaamiseen. Ohjelma on nimensä mukaisesti suunniteltu KDE:n Plasma-työpöydälle, mutta se toimii myös muiden Linux-työpöytien kanssa.

Tietokoneessa käynnissä olevan KDE Connectin kanssa voidaan yhdistää, eli parittaa, useita mobiililaitteita ja niille kullekin voidaan määritellä käytössä olevat toiminnallisuudet. Toiminnallisuudet ovat lisäosia, joita oletuksina on asennettuna ainakin seuraavat:
 • mobiililaitteen akun varauksen seuranta,
 • leikepöydän jako,
 • tietokoneen näytönsäästäjän käynnistyksen esto mobiililaitteen ollessa kytkettynä,
 • multimediaohjelmistojen etähallinta,
 • puhelimen ilmoitusten synkronointi tietokoneen ilmoituksiksi,
 • musiikin (tai järjestelmä-äänten) vaiennus puhelun tullessa,
 • ping,
 • tiedostoselaus (SFTP:tä käyttäen),
 • puhelinintegraatio (saapuvien puheluiden ja tekstiviestien ilmoittaminen tietokoneella) ja
 • kosketushiiritoiminnallisuus.

Tiedostojen siirtäminen yhdistetyn mobiililaitteen ja tietokoneen välillä hoituu helposti Dolphin-tiedostohallintaohjelmalla (tai millä tahansa KDE-ohjelmalla) sivupalkkiin automaattisesti ilmestyvän pikalinkin kautta. Erityisesti KDE:n Plasma-työpöytää käyttäville tiedonsiirtoyhteyden käyttö on KDE-integraationsa vuoksi hyvinkin helppoa. Teknisesti yhteys on käytännössä toteutettu SFTP-yhteytenä avaintunnistuksella ja fuse.sshfs-mounttauksella, joten sitä on tarvittaessa mahdollista käyttää myös komentoriviltä käsin.

Tiedostoja voi siirtää Android-laitteesta tietokoneelle myös Androidin "Jaa"-toiminnolla, johon KDE Connect lisää oman kuvakkeensa uudeksi vaihtoehdoksi. Tällöin tiedosto lähetetään valitulle tietokoneelle ennalta määrättyyn kansioon, joka oletuksena on kotihakemiston Downloads (tai Lataukset) -kansio. Tämä toiminto tosin ei jostain syystä toiminut kokeiltaessa vaan tuotti jostain syystä korruptoituneita tiedostoja. Android-laitteiden jakotoiminnallisuutta voidaan käyttää myös selainosoitteiden jakamiseen mobiililaitteelta tietokoneelle. Tällöin jaettu osoite avataan tietokoneella oletusselaimeen.

Jos asetuksista on valittu leikepöydän synkronointi päälle, ohjelmisto synkronoi leikepöydän sisällön automaattisesti tietokoneen ja mobiililaitteen välillä. Tietokoneella leikepöydälle kopioitu teksti on siis liitettävissä mobiililaitteella ja päin vastoin.

Tietokoneella KDE Connect on esillä työpöydän paneelin järjestelmäalueella omana kuvakkeenaan ja antaa käyttäjälle ilmoituksia työpöydän oman ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoituksia tulee esimerkiksi saapuneista tiedostoista sekä saapuvista puheluista ja tekstiviesteistä. Järjestelmäalueella oleva kuvake tarjoaa myös näkymän tarkkailla yhdistettyjen mobiililaitteiden akkujen varaustilaa. Ohjelman voi asettaa esimerkiksi vaientamaan tietokoneella soivan musiikin tai järjestelmä-äänet puhelun tullessa puhelimeen.

Mobiilisovellusta voi käyttää tietokoneen etäohjaamiseen kahdella tapaa. Mediakaukosäädintoiminnolla voi ohjata tietokoneella käynnissäolevaa mediasoitinta, kuten Amarokia tai VLC-mediasoitinta. Kauko-ohjaimessa on mahdollisuus valita ohjattava ohjelma useammasta käynnissä olevasta. Toinen vaihtoehto etäkäyttöön on mobiililaitteen käyttö langattomana hiirenä, jolloin laitteen kosketusnäyttö toimii tietokoneen laattahiiren tavoin. Tässä tilassa myös mobiililaitteen virtuaalinäppäimistö on käytettävissä, joten sitä voidaan käyttää myös näppäimistönä.

Kotisivu
https://community.kde.org/KDEConnect
Lisenssi
GNU GPL
Toimii seuraavilla alustoilla
Linux, Android, Blackberry, SailfishOS
Asennus
Ohjelma saattaa löytyä suoraan Linux-jakelun omasta pakettivarastosta. Joillekin Ubuntun versioille suositellaan uudemman version asentamista PPA-lähteestä. Android-sovellus on ladattavissa Goolgen Play-kaupasta tai F-Droidilla.

Teksti: Pesasa
Kuvakaappaukset: Pesasa

5x19 DB Browser for SQLite - Viikon VALO #227

0
Ei vielä arvioita
Oma arviosi: Ei ole

DB Browser for SQLite on graafinen käyttöliittymä SQLite-tiedostojen käsittelyyn.
valo227-sqlitebrowser.png DB Browser for SQLite on usealla käyttöjärjestelmällä toimiva graafinen käyttöliittymä tiedostopohjaisen SQLite-tietokannan tietokantatiedostojen käsittelyyn. Sillä voidaan luoda tietokantoja, etsiä niistä tietoa sekä syöttää uutta tietoa kantaan. Taulujen luontia ja määrittelyä voidaan tehdä graafisella työkalulla ja tietoja voi syöttää suoraan taulukkonäkymässä. Vaihtoehtoisesti ohjelmalle voidaan antaa suoritettavaksi komentoja SQL-kyselykieltä käyttäen.

Ohjelman tuonti- ja vientitoiminnoilla voidaan tietokantaan tuoda ja sieltä viedä tauluja pilkulla eroteltuun tekstimuotoiseen tiedostoon (csv, comma separated values). Joissain tapauksissa tosin csv-tiedoston tuonti on nopeampaa tuoda suoraan SQLiten komentorivikäyttöliittymällä. Esimerkiksi Trafin avoimen ajoneuvodatan vanhemman version (noin 2,5 miljoonaa riviä) tuonti SQLite-tietokantaan DB Browser for SQLitellä kesti noin tunnin, kun sen uudemman version (lähes 5 miljoonaa riviä) tuonti SQLiten komentorivikäyttöliittymällä kesti samalla tietokoneella vain noin 1,5 minuuttia. Pienillä tiedostoilla tällä ei ole suurta merkitystä, mutta suurilla aikaero on merkittävä. Komentorivityökalulla tuonnin voi tehdä seuraavilla komennoilla:

 .separator ','
 .mode csv
 .import tiedosto.csv taulu
Lisäksi DB Browser for SQLite sisältää yksinkertaisen plot-työkalun, jolla taulun tai kyselyn tuloksen numeerisia arvoja voi sijoittaa x-y-koordinaatistoon. Luettelosta valitaan rastiruuduilla, mikä arvoista on x-akselilla ja mitkä piirretään y-arvoina.

Kotisivu
http://sqlitebrowser.org/
Lähdekoodi
https://github.com/sqlitebrowser/sqlitebrowser
Twitter
@sqlitebrowser
Lisenssi
MPL v.2 / GNU GPL v.3 (kaksoislisensointi)
Toimii seuraavilla alustoilla
Linux, Windows, Mac OS X, FreeBSD
Asennus
Linux- ja BSD-jakeluihin ohjelma löytyy suoraan paketinhallinnasta nimellä sqlitebrowser. Ohjelman lataus- ja asennusohjeet löytyvät sen kotisivuilta.

Teksti: Pesasa
Kuvakaappaukset: Pesasa

5x18 SQLite - Viikon VALO #226

0
Ei vielä arvioita
Oma arviosi: Ei ole

SQLite on kevyt, yhtä tiedostoa käyttävä relaatiotietokantajärjestelmä.
valo226-sqlite.png Toisin kuin suurin osa muista tietokantajärjestelmistä, SQLite ei toimi palvelimena, johon otetaan yhteyttä asiakasohjelmalla, vaan tietokantatoiminnallisuus tulee kevyen SQLite-kirjaston kautta suoraan sovellusohjelmaan. SQLite-tietokanta tallennetaan kokonaisuudessaan yhteen tiedostoon, jota sovellus osaa käsitellä SQLite-kirjaston avulla. SQLiten lähdekoodi on julkista omaisuutta (Public Domain) ja se on saatavilla jotakuinkin kaikille mahdollisille alustoille. Samoin se on käytettävissä lähes kaikilla ohjelmointikielillä.

Koska SQLite-kanta tallennetaan yhteen tiedostoon ja koska SQLite-kirjasto on hyvin pieni, on siitä tullut varsin suosittu tapa tallentaa erilaisten sovellusohjelmien sisäisesti käyttämää tietoa. Esimerkiksi suuri osa Android- ja iOS-ohjelmista käyttää SQLite-tiedostoja asetustensa ja käsittelemänsä tiedon tallennukseen. Samoin monet työpöytäohjelmistot, kuten Firefox ja Chromium/Chrome käyttävät SQLite-tiedostoja tietojensa, kuten selaushistorian ja kirjanmerkkien, tallentamiseen.

SQLite tukee suurinta osaa SQL-kielen SQL-92-standardista. Vain muutama ominaisuus standardista on toteuttamatta. SQLite lupaa transaktioidensa olevan atomaarisia, eheitä, eristyneitä ja pysyviä (ACID), eli toisin sanoen tietoa transaktiolla siirrytään aina ehjästä tilasta toiseen kokonaisuudessaan tai ei lainkaan. Tämä tarkoittaa, että SQLite-tiedoston ei pitäisi hajota edes ohjelman tai käyttöjärjestelmän kaatumiseen taikka virtakatkoon. Tietokantatiedostoa voidaan lukea usealla prosessilla yhtä aikaa, mutta kirjoittamista varten koko tiedosto lukitaan.

SQLiten mukana tulee komentorivikäyttöliittymä, jolla SQLite-tiedostoa voidaan ylläpitää ja siihen voidaan tehdä kyselyitä. Lisäksi SQLite-tiedostoja voi luoda, tarkastella ja ylläpitää useilla erilaisilla graafisilla käyttöliittymillä, kuten SQLiteBrowser (DB Browser for SQLite) ja Sqliteman. Myös Calligra_Suiten Kexi-tietokantaohjelma käyttää omana tiedostomuotonaan SQLite-tiedostoja, joihin on lisätty muutama Kexin omaan käyttöön tarkoitettu tietokantataulu.

Kotisivu
https://sqlite.org/
Lisenssi
Public Domain
Toimii seuraavilla alustoilla
Linux, Windows, Mac OS X, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, Solaris, Android, iOS
Asennus
Ladattavissa alustan omasta paketinhallinnasta tai kauppapaikasta taikka ohjelmiston omilta kotisivuilta.
Linkkejä
Luettelo SQLiten ominaisuuksista
Milloin käyttää SQLiteä
FAQ (Usein kysyttyjä kysymyksiä)

Teksti: Pesasa
Kuvakaappaukset: Pesasa

5x17 OpenWRT - Viikon VALO #225

0
Ei vielä arvioita
Oma arviosi: Ei ole

OpenWRT on avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmä reitittimille ja muille sulautetuille laitteille.
valo225-openwrt.png OpenWRT sulautetuille laitteille, kuten reitittimille ja langattomille tukiasemille, tarkoitettu Linux-pohjainen käyttöjärjestelmä, joka vapauttaa laitteen omistajan muokkaamaan laitteen toiminnallisuuksia tarpeidensa mukaan. Laitteissa valmiina oleva ohjelmisto, firmware, saattaa laitteesta ja valmistajasta riippuen joko saada tai olla saamatta tietoturvapäivityksiä. Usein laitteiden haavoittuvuudet voivat olla pitkiäkin aikoja korjaamatta. Asentamalla laitteeseen avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmän, kuten OpenWRT:n, sen omistaja saa mahdollisuuden päivittää laitettaan tarpeen vaatiessa. Samalla omistaja voi valita laitteeseensa juuri itse tarvitsemansa toiminnot.

OpenWRT:n tarkoituksena on toteuttaa hyvin minimaalinen käyttöjärjestelmä, joka toimii alustana käyttäjän omien tarpeiden mukaisen kokonaisuuden koostamiseen. Itse perusjärjestelmä on hyvin kevyt, jotta se saadaan helposti mahtumaan laitteiden usein hyvinkin niukkaan tallennustilaan. Kaikki muut varsinaiset toiminnallisuudet on paketoitu omiksi paketeikseen, joita voidaan asentaa OpenWRT:n paketinhallintajärjestelmällä (aiemmin ipkg, nykyään opkg). Laitteen omistaja voi siis basaarin tavoin valita laitteeseen haluamansa ominaisuudet tarjolla olevien pakettien joukosta. Asennettavissa olevia ominaisuuksia ovat muun muassa:
 • reititys
 • Mesh-verkkojen tuki
 • langattomat toiminnallisuudet (reititys, tukiasema, jne.)
 • palomuuri, NAT, porttien edelleenohjaus, liikenteen suodatus
 • UPnP
 • port knocking
 • DNS-palvelut
 • DHCP-palvelut
 • tuki dynaamiselle DNS-nimelle
 • tulostinpalvelut
 • webbikameratuki
 • äänikorttituki ja musiikontoistopalvelut
 • tiedostopalvelintoiminnot
 • VOIP-palvelut
 • web-käyttöliittymiä

OpenWRT:n asetuksia voi muokata oman mieltymyksen mukaan joko komentorivillä ssh-yhteyden kautta tai web-käyttöliittymällä.

OpenWRT-ohjelmiston asennus tapahtuu laite- ja valmistajakohtaisesti eri tavoin. Osa tuetuista laitteista mahdollistaa muokatun laiteohjelmiston, kuten OpenWRT:n, asentamisen suoraan oman käyttöliittymänsä kautta. Suuressa osassa laitteita puolestaan asentamiseen joudutaan joko käyttämään hyväksi jotain alkuperäisen ohjelmiston haavoittuvuutta taikka avaamaan laite ja mahdollisesti tekemään jopa joitain juotoksia. Toisaalta joissain laitemalleissa, kuten eräissä Zyxelin tukiasemissa, on jo valmistajan asentamana OpenWRT.

Kotisivu
https://openwrt.org/
Lisenssi
GNU GPL (käännösympäristö) sekä ohjelmistoja useilla avoimen lähdekoodin lisensseillä
Toimii seuraavilla alustoilla
Reitittimet ja muut laitteet (luettelo tuetuista laitteista)
Asennus
Kullekin tuetulle laitteelle löytyvät mallikohtaiset ohjeet asennukseen OpenWRT:n sivustolta.
Muita vastaavia
DD-WRT

Teksti: Pesasa
Kuvakaappaukset: Pesasa

Julkaise syötteitä