Kirjautuminen

5x04 Linux Voice - Viikon VALO #212

0
Ei vielä arvioita
Oma arviosi: Ei ole

Linux Voice on kuukausittain julkaistava englanninkielinen lehti, jonka aiheina ovat GNU/Linux ja muut vapaat ohjelmat.
valo212-linuxvoice.png Linux Voice on riippumaton vapaisiin ohjelmistoihin keskittyvä lehti, jonka poikkeaa monista muista lehdistä kolmella tavalla. Sen tekijät lupaavat palauttaa puolet lehden tuotosta vapaiden ohjelmistojen yhteisölle, kehittäjille ja tapahtumille. Lehden sisältö julkaistaan yhdeksän kuukautta lehden ilmestymisen jälkeen Creative Commons BY-SA -lisenssillä vapaasti jaettavaksi, käytettäväksi ja muokattavaksi. (Mainoksia lukuun ottamatta) Lehden tekijät lupaavat, että lehteä tehdään sen lukijoille eikä osakkeenomistajien ehdoilla.

Tähän mennessä (25.1.2015) lehteä on ilmestynyt yksitoista numeroa ja näistä kaksi ensimmäistä on julkaistu vapaana (numero 1 ja numero 2). Lehdet on julkaistu PDF-tiedostoina kokonaisina lehtinä sekä artikkeleittain. Osa artikkeleista on julkaistu myös HTML-muodossa. Lisäksi osa ensimmäisen numeron artikkeleista on luettu myös äänitiedostoiksi OGG- ja MP3-muotoon. Ääniversiot ovat tarjolla RSS-syötteenä, jota kautta niitä voi kuunnella esimerkiksi podcast-ohjelmistoilla. Lehden toinen numero on ladattavissa myös ePub-muotoisena tiedostona e-kirjana.

Lehden sisältö on monipuolista. Se sisältää paljon artikkeleita vapaiden ohjelmien ajankohtaisista aiheista, ohjelmisto- ja laitteistovertailuja, haastatteluita sekä tutorialeja erilaisista aiheista. Lehti on koostettu ja taitettu ammattitaitoisesti sekä kauniisti.

Jos haluaa lehden itselleen tuoreena sekä samalla tukea sen julkaisemista, sen voi tilata joko paperisena ja digitaalisena tai vain digitaalisena versiona lehden sivujen kautta.

Kotisivu
http://www.linuxvoice.com
http://www.linuxvoice.com/download-linux-voice-issue-1-with-audio/ (Numero 1)
http://www.linuxvoice.com/download-linux-voice-issue-2/ (Numero 2)
Lisenssi
CC-BY-SA

Teksti: Pesasa
Kuvakaappaukset: Pesasa

5x03 Back In Time - Viikon VALO #211

0
Ei vielä arvioita
Oma arviosi: Ei ole

Back In Time on varmuuskopiointisovellus Linuxille.
valo211-backintime.png Back In Time on helppokäyttöinen työkalu varmuuskopioiden tekemiseen Linuxilla. Varmuuskopioita voi tehdä halutuista kansioista joko paikallisesti tai etäpalvelimelle, selväkielisenä tai salattuna sekä automaattisesti ajastettuna. Ohjelmisto koostuu komentoriviohjelmasta sekä graafisesta käyttöliittymästä, jolla valitaan halutut asetukset. Taustalla ohjelma hyödyntää kopiointiin rsync-ohjelmaa. Ohjelman graafisesta käyttöliittymästä on tarjolla versiot sekä Gnome- että KDE-työpöydille. Déjà Dup -ohjelmaan verrattuna yksi hyödyllinen ominaisuus on mahdollisuus luoda useita erilaisia varmuuskopiointiprofiileja eri käyttötarkoituksiin.

Vastaavasti kuin Déjà Dupissa käyttäjä voi valita varmuuskopioitavat kansiot, ohitettavat kansiot ja tiedostot, vanhojen kopioiden poistamisasetukset, tallennussijainnin, salauksen sekä ajastusasetukset. Back In Timen tarjoamien asetusten määrä ja tarkkuus on kuitenkin jonkin verran monipuolisempi. Erilaisilla varmuuskopiointiprofiileilla käyttäjä voi määrätä eri kansiot varmuuskopioitaviksi eri tavoin, eri paikkoihin ja erilaisella ajastuksella. Varmuuskopiot voidaan tallentaa joko paikallisesti, esimerkiksi ulkoiselle usb-kiintolevylle, tai etäpalvelimelle käyttäen SSH-yhteyttä.

Varmuuskopiot voidaan tallentaa myös salattuina. Salaamiseen käytetään kryptattua tiedostojärjestelmää (EncFs) ja sen käyttöä varten käyttäjän täytyy kuulua fuse-ryhmään. Salatut varmuuskopiot lisäävät turvallisuutta varsinkin etäpalvelimelle tehtyjen varmuuskopioiden suhteen, kunhan käyttäjä ei unohda salaamiseen käytettyä salasanaa. Salaamattomat varmuuskopiot ovat puolestaan siitä käytännöllisiä, että Back In Timen tallennustavalla ne ovat suoraan selattavissa ja käytettävissä myös ilman varmuuskopiointiohjelmaa. Salauksen käyttö kannattaa siis valita käyttökohteen ja varmuuskopioitavan materiaalin mukaan.

Toisin kuin Déjà Dup, Back In Time ei käytä varmuuskopioiden tallentamiseen omaa tallennusmuotoa vaan kopioi tiedostot sellaisenaan rsync-ohjelman avulla. Déjà Dupin ja Duplicityn yhdistelmä tekee varmuuskopiot tekemällä ensin täydellisen kopion ja tallentamalla seuraavilla kerroilla vain tiedon muutoksista. Déjà Dupin kanssa varmuuskopion palauttaminen vaatii siis koko ketjun täydellisestä kopiosta palautettavaan versioon. Back In Time puolestaan hyödyntää tiedostojärjestelmän kykyä tehdä niin kutsuttuja kovia linkkejä, jolloin ensimmäisen varmuuskopioinnin yhteydessä kopioidaan kaikki tiedostot ja seuraavien versioiden yhteydessä kopioidaan vain muuttuneet tiedostot. Muuttumattomat tiedostot puolestaan luodaan linkittämällä ne jo olemassa oleviin versioihin. Tämä säästää levytilaa ja toisaalta säilyttää varmuuskopioiden eri versiot ja niiden kansiorakenteen myös muilla ohjelmilla helposti selattavassa muodossa. Tämä toteutus kuitenkin vaatii varmuuskopioiden tallentamiseen käytettävältä tiedostojärjestelmältä tuen koville linkeille eikä mahdollista varmuuskopioiden pakkaamista.

Otettuja varmuuskopioiden versioita voi selata Back In Timen käyttöliittymällä helposti ja sieltä voi palauttaa joko yksittäisiä tiedostoja tai kokonaisia varmuuskopioitavaksi valittuja kansioita. Palautuksen voi tehdä alkuperäiseen sijaintiin tai valita palautukselle jonkin muun paikan. Varmuuskopioiden vanhoja versioita voi myös poistaa tai nimetä tätä kautta.

Myös varmuuskopioinnin ajastaminen on toteutettu Back In Timessa toisin kuin Déjà Dupissa. Back In Time käyttää ajastukseen Unix-tyyppisissä järjestelmissä käytettävää cron-ohjelmaa, jolla tehtäviä voidaan ajastaa suoritettaviksi. Back In Time lisää käyttäjän cron-ajastuksiin komennot, jotka suoritetaan profiileissa määrättyinä aikoina. Tästä on se hyöty, että käyttäjän ei tarvitse olla kirjautuneena sisälle, jotta varmuuskopiot tulevat tehtyä. Haittana puolestaan se, että varmuuskopiointi voi jäädä väliin, jos tietokone on sammutettuna määrättynä aikana. Cron-ajastuksina suoritetut varmuuskopioinnit sopivat erityisesti jatkuvasti päällä oleville tietokoneille, kuten palvelimille. Vaihtoehtoisesti varmuuskopioinnin voi määrätä suoritettavaksi päivittäin käyttäen cronin sijasta anacronia, joka suoritetaan myös käynnistyksen yhteydessä, jolloin ei ole vaaraa kopioinnin jäämisestä väliin. Muita vaihtoehtoja ovat kopioinnin tekeminen aina tietokoneen käynnistyksen yhteydessä taikka ulkoisen kiintolevyn kytkemisen yhteydessä annettujen päivien välein.

Kotisivu
http://backintime.le-web.org/
Lisenssi
GNU GPL
Toimii seuraavilla alustoilla
Linux
Asennus
Ohjelma löytyy suoraan useimpien Linux-jakeluiden pakettivarastosta.

Teksti: Pesasa
Kuvakaappaukset: Pesasa

5x02 Déjà Dup - Viikon VALO #210

0
Ei vielä arvioita
Oma arviosi: Ei ole

Déjà Dup on yksinkertainen varmuuskopiointityökalu Linux-työpöydälle.
valo210-deja_dup.png Déjà Dup tarjoaa helpon käyttöliittymän Linux-työpöydän varmuuskopiointiin tarpeen mukaan salattuna, etäpalvelimelle ja säännöllisesti. Déjà Dup toimii käyttöliittymänä komentoriviltä toimivalle Duplicity-ohjelmalle, joka hoitaa varsinaisen varmuuskopioinnin Déjà Dupin avulla määritellyllä tavalla. Déjà Dup on integroitu hyvin Gnome-työpöytäympäristöön ja on oletuksena osana myös Ubuntun Unity-työpöydän toiminnallisuutta.

Déjà Dupin asetuksista valitaan varmuuskopioitavat tiedostojärjestelmän kansiot, mahdollisesti varmuuskopioinnin ulkopuolelle jätettävät alikansiot tai tiedostot, varmuuskopioiden tallennuspaikka sekä aikataulu. Varmuuskopioiden tallennuspaikaksi on valittavissa useita vaihtoehtoja. Ne voidaan tallentaa paikallisesti taikka etänä. Etätallennus on varmuuskopioiden kannalta yleensä järkevin vaihtoehto. Ohjelma tarjoaa etätallennukseen käytettäviksi yhteyksiksi ainakin FTP-, SSH- ja WebDAV-yhteyksiä sekä Windows-jakoja. Näiden lisäksi on myös mahdollista käyttää lisäosina saatavaa tukea Rackspace Cloudfiles ja Amazon S3 -palveluille.

Varmuuskopioinnin yhteydessä Déjà Dup tarjoaa mahdollisuutta salata varmuuskopiot. Salaus tehdään käyttäjän omalla koneella GnuPG:llä käyttäjän antamalla salasanalla. Näin käyttäjän ei tarvitse luottaa etätallennustilaa tarjoavaan tahoon. Salaamiseen käytetty salasana on tietenkin syytä pitää muistissa varmassa tallessa, sillä ilman sitä salattujen varmuuskopioiden palauttaminen ei onnistu. Varmuuskopioinnin voi toki tehdä myös salaamattomana, jos tallennustila on luotettava, kuten oma ulkoinen kiintolevy tai tiedostopalvelin. Salasanan voi myös tallentaa Gnomen avainrenkaaseen, mutta se on syytä muistaa myös muilla keinoin, etteivät varmuuskopiot jää hyödyttömiksi esimerkiksi kiintolevyn hajoamisen tai varkauden sattuessa.

Varmuuskopioinnin ajastuksen Déjà Dup hoitaa työpöydälle kirjautumisen yhteydessä käynnistyvän deja-dup-monitor-tarkkailuohjelman avulla. Se pitää kirjaa tehdyistä varmuuskopioinneista ja hoitaa seuraavan kopioinnin määräajoin käyttäjän ollessa kirjautuneena koneelle. Näin siis varmuuskopiointeja ei ole ajoitettu määräpäiviksi ja tietyiksi kellonajoiksi vaan ne tehdään määräajan tullessa täyteen käyttäjän ollessa läsnä. Näin muun muassa siksi, että voidaan kysyä käyttäjältä tarvittavia salasanoja etäpalvelimille tai salausta varten. Tämän takia Déjà Dup soveltuu erityisesti työpöytäkäyttöön, jossa tiedostot muuttuvat lähinnä vain käyttäjän omien toimien takia hänen ollessaan kirjautuneena työpöydälle.

Déjà Dup tekee ensimmäisellä varmuuskopiointikerralla täyden varmuuskopion ja seuraavilla kerroilla tallennetaan vain muutokset edelliseen kertaan verrattuna. Kopioinneista muodostuu ketju, jonka kaikkia osia tarvitaan jonkin tilanteen palauttamiseen. Tämän takia Déjà Dup tekee toisinaan uuden täydellisen varmuuskopion, joka aloittaa uuden ketjun. Tämä mahdollistaa vanhimpien varmuuskopioiden poistamisen tilan vapauttamiseksi. Déjà Dup poistaa vanhoja varmuuskopioita automaattisesti määrätyn ajan kuluttua. Se pyrkii pitämään aina tallessa kaksi täydestä kopiosta alkavaa ketjua.

Déjà Dupin integrointi Gnome-työpöydälle näkyy muun muassa siinä, että Nautilus-tiedostonhallintaohjelma sisältää toimintoja, kuten yksittäisen tiedoston palauttamisen viimeiseen varmuuskopioituun versioon tai poistettujen tiedostojen palauttamisen.

Kotisivu
https://wiki.gnome.org/Apps/DejaDup (Déjà Dup)
http://duplicity.nongnu.org/ (Duplicity)
Lisenssi
GNU GPL
Toimii seuraavilla alustoilla
Linux
Asennus
Ohjelma löytyy suoraan useiden Linux-jakeluiden paketinhallinnasta. Esimerkiksi Ubuntussa se on valmiiksi asennettuna.

Teksti: Pesasa
Kuvakaappaukset: Pesasa

5x01 Screen - Viikon VALO #209

0
Ei vielä arvioita
Oma arviosi: Ei ole

Screen on tekstiterminaalissa toimiva työkalu, joka mahdollistaa muun muassa ajossa olevan (tekstipohjaisen) ohjelman jättämisen taustalle käyntiin koneelta ulos kirjautuessa.
valo209-screen.png Screen on ohjelma, jolla voi hallita terminaali-ikkunassa ajettavia komentoriviohjelmia, niiden suorittamista rinnakkain sekä tausta-ajossa. Screen on mahdollista jättää käyntiin taustalle ilman käyttöliittymää ja kutsua taas tarvittaessa esiin. Tämän lisäksi Screen sisältää toimintoja, joilla voidaan hallita useita rinnakkain ajettavia komentoriviohjelmia, siirtyä niiden välillä ja näyttää halutut ohjelmat yhtä aikaa.

Screenistä irtautuminen ja siihen kytkeytyminen

Oletetaan tilanne, jossa halutaan suorittaa jokin pitkäkestoinen operaatio tekstipohjaisella ohjelmalla etäkoneella, johon voidaan ottaa ssh-yhteys. Ongelmaksi muodostuu yhteyden ottamiseen käytetyn koneen ja etäkoneen välinen yhteys. Jos yhteys katkaistaan, katkeaa myös ohjelman suoritus. Jos yhteys jätetään auki, jää paikalliselle koneelle auki yhteyden ottamiseen käytetty ssh-ohjelma ja joudutaan varomaan, ettei sitä suljeta vahingossa. Jos paikallinen kone jostain syystä sammuu tai verkossa ilmenee häiriötä, katkeaa myös yhteys etäkoneelle ja samalla ohjelman suoritus keskeytyy. Tällaisessa tilanteessa voidaan hyödyntää Screeniä.

Eräs usein käytetty sovellutus on Screenin käyttö yhdessä Irssi-IRC-sovelluksen kanssa. Koska IRC-keskustelukanavilla käytävä keskustelu on reaaliaikaista ja käyttäjä näkee vain ne keskustelut, jotka tapahtuvat hänen ollessa paikalla, haluaa moni keskustelija jättää IRC-sovelluksensa päälle myös silloin, kun eivät itse ole tietokoneen ääressä. Yksi toimivaksi todettu tapa on hankkia ssh-tunnukset johonkin jatkuvasti päällä olevaan tietokoneeseen ja käynnistää sinne Screen-ohjelma ja sen sisään komentorivipohjainen Irssi. Tällöin käyttäjä voi halutessaan ottaa yhteyden tuohon tietokoneeseen ja kytkeytyä siellä käynnissä olevaan Screen+Irssi-yhdistelmään ja tarvittaessa katkaista yhteyden tuohon etätietokoneeseen ja jättää Screen+Irssi-yhdistelmän käyntiin.

Screenin käyttö tässä esimerkkitapauksessa toimii seuraavasti. Otetaan ssh-yhteys etäkoneelle ja käynnistetään Screen komennolla:

 screen
Ruudulle ilmestyy Screenin asetuksista riippuen mahdollisesti jotain tiedotustekstejä ja edelleen etäkoneen komentokehote. Nyt Screen on käynnissä ja sen sisään on käynnistetty uusi komentokehote. Tämän jälkeen voidaan käynnistää Irssi-ohjelma komennolla:
 irssi
Kun yhteys halutaan sulkea, mutta jättää Screen ja Irssi käyntiin, käytetään Screenin erityisominaisuutta nimeltä detach. Detach tarkoittaa screen-istunnosta irtautumista. Toisin sanoen Screen-ohjelma ja sen sisään käynnistetyt ohjelmat jätetään käyntiin taustalle, mutta Screen irroitetaan käytössä olevasta terminaalista. Tämän jälkeen käyttäjä on vapaa kirjautumaan ulos etäkoneelta Screenin jäädessä huolehtimaan sen sisään käynnistetyistä ohjelmista. Irtautuminen tapahtuu näppäinyhdistelmällä Ctrl-a d. Ensin siis painetaan Ctrl-näppäintä pohjassa pitäen a-kirjainta, irrotetaan molemmista näppäimistä ja painetaan vielä d-kirjainta. (d=detach) Screen käyttää tämän lisäksi monia muitakin Ctrl-a-alkuisia näppäinkomentoja.

Irtautumisen jälkeen Screen tulostaa ruudulle

 [detached]
jonka jälkeen käyttäjä "putoaa" takaisin samaan komentotulkkiin, josta Screen käynnistettiin. Sen jälkeen käyttäjä voi kirjautua ulos etätietokoneelta normaaliin tapaan.

Kun käyttäjä seuraavan kerran ottaa yhteyden etäkoneelle, hän voi pyytää jo käynnissä olevan Screen-ohjelman uudelleen hallintaansa komennolla:

 screen -r
Tällöin Screen kytkeytyy takaisin terminaaliin ja käyttäjä saa eteensä saman ohjelman tai samat ohjelmat, jotka hän jätti käyntiin Screenistä irtautuessaan.

Entäpä, jos ohjelmia on käynnistetty useampiin Screen-istuntoihin? Mihin näistä screen -r -komento kytkeytyy? Screen ei tiedä ja siksi se kysyy sitä käyttäjältä seuraavasti:

 There are several suitable screens on:
   30852.pts-3.etakone (03/01/2015 04:25:27 PM)    (Detached)
   8604.pts-3.etakone  (03/01/2015 03:59:10 PM)    (Detached)
 Type "screen [-d] -r [pid.]tty.host" to resume one of them.
Screen luettelee käynnissä olevat Screen-istunnot numeroituina ja ohjeistaa kertomaan, mihin näistä käyttäjä haluaa kytkeytyä. Screen-istuntoon 8604 kytkeydytään komennolla:
 screen -r 8604
Screen-istunnolle voidaan myös käynnistyksen yhteydessä antaa nimi, jolloin takaisin kytkeytymiseen voidaan käyttää prosessin numeron sijasta annettua nimeä. Istunnolle annetaan nimi "irssi" annetaan käynnistämällä Screen seuraavasti:
 screen -S irssi
Tähän istuntoon kytkeydytään puolestaan viittaamalla siihen nimellä seuraavasti:
 screen -r irssi
Jos Screen-istuntoon on jo kytkeydytty esimerkiksi toisessa ikkunassa, Screen ilmoittaa siitä, eikä suostu kytkeytymään uudelleen. Tämän voi välttää kahdella tavalla. Komennolla:
 screen -d -r
Screen irrotetaan edellisestä terminaalista ja kytketään tämänhetkiseen. Toinen vaihtoehto on käyttää komentoa:
 screen -x
Tämä komento ei irrota Screen-istuntoa aiemmasta terminaalista vaan kytkee Screen-istunnon aiemman terminaalin lisäksi myös tämänhetkiseen terminaaliin. Tätä komentoa hyödyntämällä voidaan siis saada sama komentorivinäkymä näkymään vaikka useamman tietokoneen näytöllä yhtä aikaa.

Alueet ja ikkunat Screenin sisällä

Screenin yleisin käyttötarkoitus on varmasti edellä kuvattu mahdollisuus jättää ohjelmia käyntiin taustalle. Tämän lisäksi Screenistä löytyy myös muita ominaisuuksia, jotka liittyvät sen sisään käynnistettyjen ohjelmien hallintaan. Screenillä voidaan esimerkiksi jakaa terminaali-ikkuna osiin, joita kutsutaan alueiksi (region).

Kun Screen on käynnissä, näppäinyhdistelmä Ctrl-a S (iso S) jakaa (split) terminaalin vaakasuuntaisesti kahtia yläosaan ja alaosaan. Käytössä ollut ohjelma jatkaa suoritustaan ylemmässä alueessa, mutta alempi alue on tyhjänä. Alueiden välillä voi liikkua näppäinkomennolla Ctrl-a tab. Alueeseen voi käynnistää uuden komentotulkin näppäilemällä Ctrl-a c (screen). Näin voidaan kummassakin alueessa ajaa eri ohjelmia. Split-komentoa voidaan käyttää toistuvasti jakamaan alueita uusiin.

Alueita voi poistaa näppäinkomennolla Ctrl-a X (remove), joka poistaa aktiivisena olleen alueen, tai yhdistelmällä Ctrl-a Q (only), joka poistaa muut ja jättää jäljelle vain aktiivisen alueen.

Mitä tapahtuu poistetuissa alueissa käynnissä olleille ohjelmille? Ei mitään. Ohjelmat ovat käynnissä omissa ikkunoissaan (window) ja alueet ovat vain näkymiä näihin ikkunoihin. Ikkuna voi olla näkyvissä jossain alueessa tai se voi olla taustalla näkymättömissä. Uusia ikkunoita voi luoda jo mainitulla Ctrl-a c -näppäinyhdistelmällä ja niissä käynnissä olevia ohjelmia ja komentotulkkeja voi sulkea normaaliin tapaan. Listan käynnissä olevista ikkunoista saa näkyviin näppäilemällä Ctrl-a ". Tästä listasta voi valita aktiiviseen alueeseen näkyviin haluamansa ikkunan. Sama ikkuna voi olla näkyvissä yhtä aikaa useammassa alueessa.

Jotta ikkunat eivät menisi sekaisin, niille voi antaa kuvaavammat nimet (title). Aktiivisessa alueessa näkyvissä olevan ikkunan nimen voi vaihtaa näppäilemällä Ctrl-a A ja syöttämällä sille uuden nimen.

Historian selaaminen

Screen-ikkunan sisällä juossutta tekstiä voi tarkastella taakse päin kopiointi- ja vieritystilassa (copy/scrollback mode), johon pääsee näppäilemällä Ctrl-a Esc (copy). Tämän näppäilyn jälkeen Screen siirtyy tilaan, jossa voi nuolinäppäimillä selata ikkunan sisältöä taakse päin. Selaamisen lisäksi tässä tilassa voi myös kopioida tekstiä. Ensimmäinen enter-näppäimen painallus merkitsee kopioinnin aloituskohdan ja toinen lopetuskohdan. Näiden väliin jäänyt teksti kopioidaan talteen ja tämän jälkeen kontrolli palaa takaisin ikkunassa ajettavalle ohjelmalle. Kopioidun tekstin voi Screenin sisällä liittää näppäilemällä Ctrl-a ].

Tärkeimmät näppäinkomennot

Näppäinyhdistelmänimimerkitys
C-a " (windowlist -b) Esitä valintalista kaikista ikkunoista.
C-a tab (focus) Vaihda kohdistus seuraavaan alueeseen. (Katso myös split, remove ja only)
C-a a (meta) Lähetä ohjelmalle ctrl-a -näppäily. Tarvitaan, joska screen nappaa todellisen ctrl-a:n.
C-a A (title) Nimeä nykyinen ikkuna
C-a c (screen) Luo uusi ikkuna, käynnistä siihen komentotulkki ja siirry siihen.
C-a d (detach) Irrota screen tästä terminaalista.
C-a space (next) Vaihda seuraavaan ikkunaan.
C-a backspace (prev) Vaihda edelliseen ikkunaan.
C-a Q (only) Sulje muut alueet ja jätä vain tämä.
C-a S (split) Jaa alue kahtia vaakasuunnassa. (Katso myös only, remove ja focus.)
C-a X (remove) Poista nykyinen alue. (Katso myös split, only ja focus.)
C-a C-\ (quit) Sulje kaikki ikkunat ja lopeta screen.
C-a [, C-a esc (copy) Siirry kopiointi- ja vieritystilaan.
C-a ] (paste) Liitä kopioitu teksti.

Lisää näppäinyhdistelmiä ja toimintoja löytyy Screenin man-sivulta komennolla:
 man screen
Kotisivu
http://www.gnu.org/software/screen/
Lisenssi
GNU GPL v.3+
Toimii seuraavilla alustoilla
Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Solaris
Asennus
Linux-järjestelmiin ohjelma löytyy paketinhallinnasta.

Teksti: Pesasa
Kuvakaappaukset: Pesasa

Julkaise syötteitä