Opetus RSS

Moodle

Moodle on yleisesti käytetty avoimen lähdekoodin oppimisalusta.

Software Carpentry

Sofware Carpentry -sivustolla on avointa opetusmateriaalia erityisesti tutkijoiden käyttöön sopivista ohjelmistoista.

Scratch

Scratch on ohjelmoinnin alkeiden ja perusperiaatteiden opetteluun hyvin sopiva ohjelma, jossa ohjelmointi tapahtuu valmiita peruspalikoita paikoilleen raahaamalla.

KGeography

KGeography on ohjelma maantieteen harjoittelemiseen ja opiskeluun.

JFractionLab

JFractionLab on yksinkertainen ohjelma murtolukujen ja niillä laskemisen harjoittelemiseen.

JSXGraph

JSXGraph on JavaScript-kirjasto interaktiivisten geometristen konstruktioiden tekemiseen www-sivuille.

Sky Map

Sky Map on Android-työkalu tähtitaivaan tarkasteluun ja tähtitaivaan kohteiden tunnistamiseen.

Logisim

Logisim on vapaa työkalu loogisten piirien piirtämiseen ja niiden simulointiin.

Kalzium

Kalzium on monipuolinen työkalu kemian opiskeluun ja kemiallisten aineiden ja yhdisteiden tutkimiseen.

Mindmup

Mindmup on verkkoselaimella toimiva vapaa ja helposti jaettava käsitekarttasovellus.

Graph.tk

Graph.tk on vapaa websovellus matemaattisten kuvaajien piirtämiseen.

Semantik

Semantik on vapaa ohjelma käsitekarttojen, eli mind mapien tekemiseen.

Reinteract

Reinteract on helppokäyttöinen käyttöliittymä Python-kokeiluihin ja -laskentaan.

Walma

Walma on vapaa web-pohjainen yhteiskäyttöinen valkotaulusovellus.

Kig

Kig on vapaa työkalu geometristen kuvioiden piirtämiseen.

Avoin Oppikirja.fi

Avoin Oppikirja.fi on sivusto, jolle kootaan oppikirjoja avoimella lisenssillä kaikkien vapaaseen käyttöön.

Sozi

Sozi on ohjelma animoitujen diaesitysten tekoon.

GeoGebra

GeoGebra on ilmainen ohjelma matematiikan oppimisen ja opettamisen avuksi .

Vapaa matikka 1

Vapaa matikka 1 on vapaaehtoisten yhteistyönä kirjoittama vapaa ja avoin matematiikan kirja.

Turtle Art

Turtle Art on ohjelmoinnin alkeisopetukseen sopiva kilpikonnagrafiikkaa hyödyntävä ohjelmointiympäristö, jossa ohjelmointi tapahtuu palikoilla rakentamalla.