Oppiminen RSS

Moodle

Moodle on yleisesti käytetty avoimen lähdekoodin oppimisalusta.

JFractionLab

JFractionLab on yksinkertainen ohjelma murtolukujen ja niillä laskemisen harjoittelemiseen.